Skelögd, fakta om orsak, symptom och behandling av skelning

Här presenterar vi det du behöver veta om att vara skelögd (strabism).  Information för och till barn och vuxna på ett enkelt sätt. Vi har egna erfarenheter men har även hämtat in fakta ifrån experter som vi  sammanställt och försökt förenkla. Läs om vad skelning beror på, symtom, diagnos och behandling. Vi har även ett avsnitt om hur du i vissa fall kan träna bort skelning.

Vad innebär det att skela?

Om man skelar innebär det att man har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll (1177). När det gäller barn så används ena ögat för att fixera med medan det andra kan vara riktat inåt, utåt, uppåt eller nedåt. Resultatet blir att ögonen levererar varsin bild till hjärnan som inte kopplas ihop till en bild utan hjärnans syncentrum ser två bilder och barnet ser dubbelt. För att slippa se dubbelt kan hjärnan bortse från den ena bilden (St:Eriks).Skelögd skelning

Om man inte upptäcker skelning i tidiga år så finns risk för bestående synproblem. Vuxna som skelar har oftast gjort det sedan de var barn, men skelningen har sällan orsakat besvär. I enstaka fall kan skelningen bero på sjukdom.

Du kan skela jämt eller bara ibland när du exempelvis är trött. Skelningen kan även växla mellan ögonen.

Det finns många olika typer av strabism som är den medicinska termen för skelögdhet.

Några av dessa är:

  • exofori som innebär att ögonen skelar utåt
  • esofori ögonen skeal inåt
  • hypofori ögonen skelar nedåt
  • hyperfori ögonen skelar uppåt

Vad beror skelning på?

Orsaken är oftast okänd. Skelningen beror på att ögonmusklernas styrning inte fungerar som den ska. Vanligen använder den som skelar det ena ögat för att fixera blicken med medan det andra kan vara riktat utåt, inåt, uppåt eller nedåt.

Barn och skelning

Det är helt normalt att nyfödda barn skelar då och då de första månaderna eftersom synen inte är färdigutvecklad. Vid 3-4 månaders ålder börjar barnet kunna rikta ögonen åt samma håll. Om ditt lilla barn skelar hela tiden eller med enbart ett öga bör du kontakta din barnavårdcentral för en undersökning.

Det största problemet vid skelning är inte själva felställningen av ögonen utan att hjärnan kopplar bort och struntar i synintrycken från det skelande ögat (lazyeye). Detta leder till försämrad syn på det skelande ögat hos barn. Att skelningen är liten gör inte risken mindre.

Synen utvecklas under de första 8-10 åren av ens levnad. Hjärnans syncentrum, den s.k. synhjärnan, tar hand om synbilderna från ögonen och tränas. För att denna träning ska bli så bra som möjligt krävs att synhjärnan hela tiden ser en skarp bild från bägge ögonen. Om synen inte utvecklas normalt kan barnet få en bestående synnedsättning.

Skelningen kan vara ärftlig och därför är det viktigt att kontrollera syskon till barn som skelar. Ibland kan den bero på brytningsfel, till exempel översynthet, eller synnedsättning.

Skelning kan synas hela tiden, men den kan också synas bara ibland som till exempel vid trötthet, så kallad latent skelning. Skelningen kan även växla mellan ögonen.

Att bli skelögd i vuxen ålder

De flesta skelningar uppkommer i barndomen. När någon börjar skela i vuxen ålder kan det ha flera orsaker, som till exempel att personen tappar kontrollen över en latent skelning. Det kan ge besvär som dubbelseende, huvudvärk och ögontrötthet. Utlösande faktorer kan vara mycket arbete framför datorskärmar, stress eller liknande. I sådana fall måste skelningen oftast behandlas.

Skelningen kan vara ärftlig och därför är det viktigt att kontrollera syskon till barn som skelar. Ibland kan den bero på brytningsfel, till exempel översynthet, eller synnedsättning. I sällsynta fall är skelningen ett tecken på bakomliggande ögonsjukdom eller annan sjukdom. Förlamning i en eller flera av ögats yttre muskler kan också vara orsaken.

Orsaken till en skelning som uppstår i vuxen ålder kan även vara att en eller flera ögonmuskler har drabbats av akut förlamning. I sällsynta fall kan muskelsjukdomar eller infektioner orsaka skelning.

Symptom och diagnostisering av skelning

När det gäller barn så vänder man sig till barnavårdscentralen, BVC. Där kan man bli hänvisad vidare till en ögonsjuksköterska som är specialutbildad i barn och skelning, en så kallad ortoptist, eller en ögonläkare. BVC gör också synkontroller för att hitta barn med synnedsättning. Ögonen kollas specifikt vid utskrivning från BB, 8-månaderskontrollen och 4-årskontrollen.

Om ett barn som inte har skelat tidigare plötsligt börjar skela ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning eftersom det kan vara ett tecken på någon sjukdom.Skelögd diagnos

En läkare eller en ortoptist kan hitta skelningen genom att omväxlande täcka för ögonen och på så sätt bryta samsynen, det vill säga ögonens förmåga att samarbeta så att det blir en tredimensionell bild i hjärnan.

Barn som har en så liten skelning att den inte direkt syns kan ändå få en synnedsättning, eftersom hjärnan kopplar bort synintrycken oavsett hur liten skelningen är. I så fall upptäcks ofta en eventuell synnedsättning på det ena ögat vid fyraårskontrollen på BVC. Då finns det fortfarande en stor chans att förbättra synskärpan på det skelande ögat.

Vid en undersökning kontrollerar man synen på varje öga för sig, undersöker om ögonen har normal rörlighet och om det ena eller andra ögat skelar och i så fall hur mycket. Samsynen kontrolleras också, det vill säga om ögonen samarbetar så att barnet har djupseende. Om det inte finns en ortoptist på det sjukhus man vänder sig till kan vanligtvis ögonläkaren göra dessa undersökningar.

Ögonläkaren undersöker ögonen och ser om de är friska. Först får barnet ögondroppar som förstorar pupillerna och sedan mäter läkaren om det finns något brytningsfel. På så sätt undersöks om barnet behöver glasögon. Genom den förstorade pupillen kan ögats inre delar, till exempel lins, glaskropp, synnerv och näthinna, undersökas samtidigt.

Symptom på skelning

Det mest uppenbara hos barn, som andra kan se, är att ögonen är riktade åt olika håll i förhållande till varandra. Barnet själv har oftast inga symptom av sin skelögdhet men ibland kan de ha svårt med avståndsbedömning, eftersom djupseendet påverkas.

Dubbelseende, ögonen levererar normalt varsin bild till hjärnans syncentrum, där de kopplas ihop till en bild, ett synintryck. Om en person som först haft normal samsyn börjar skela får hjärnan två bilder som är olika. Det resulterar i ett dubbelseende som kan vara mycket störande.

Att det känns som att bokstäverna hoppar när läser kan också vara ett tecken på skelning.

Huvudvärk, yrsel eller trötthet i ögonen kan också ha sin utgångspunkt i ett skelningsbesvär.

Skillnaden mellan lazyeye och skelning

Att vara skelögd och att ha lazyeye är inte samma sak. En skelning är ofta en grundorsak till att man får ett lazyeye. Lazyeye innebär att syncellerna inte utvecklas som de ska och du får därför en synnedsättning på ett av ögonen (ibland båda), denna nedsättning kan inte justeras med glasögon eller andra synhjälpmedel. Att man skelar är ofta en anledning till att hjärnan väljer bort synintrycken ifrån ett öga och därigenom gör så att synen inte utvecklas som den ska på det ögat.

Behandling av skelögd

Hur skelning behandlas beror på vad som orsakar den och i vilken ålder du är.

När det gäller barn så tvingar man med hjälp av glasögon eller ögonlapp barnet att använda det skelande ögat. Behandlingen gör att hjärnanBehandling skelning stimuleras till att få igång synutvecklingen. Risken för synnedsättning till följd av bristande träning av synhjärnan, det vill säga hjärnans syncentrum, är störst i tidig ålder. Ju tidigare skelningen upptäcks, desto lättare är den att behandla.

Skelning beror på att samordningen mellan olika ögonmuskler inte fungerar. En behandlingsmetod är att få muskelavslappnande medel som gör att vissa muskler kan slappna av och samarbeta bättre.

Vuxna patienter med skelning kan ibland behandlas med prismaglasögon. Det kan vara aktuellt till exempel när skelningen är liten eller när man behöver få bättre kontroll på sin skelning. Prismaglas kan också användas när patienten har besvär med samsynen, det vill säga att synintrycken från de båda ögonen inte bildar en bild i hjärnan.

Brytningsfel som översynthet eller närsynthet rättas till med glasögon. Om skelningen uppstått på grund av brytningsfel kan det räcka med glasögon för att skelningen ska försvinna.

Ibland kan en som är skelögd behöva opereras. Det man gör då är att försvaga vissa muskler och förstärka andra. Efter en operation kan man få dubbelseende och ökat tårflöde, detta försvinner oftast efter ett tag. Operationen påverkar inte synskärpan så eventuella behov av glasögon eller linser finns kvar.

Om man har dold skelning går det ibland att träna samarbetet mellan ögonen. Ortoptisten kan ge råd till barn om ögongymnastik, till exempel att träna på att titta på riktigt nära håll. Dessa ögonövningar innefattar att träna på att fokusera på en penna som hålls upp framför ögonen, samt på bildskärmsterapi.

Läs gärna mer i avsnittet om Lazyeye (lat öga, ambylopia)

Eller kolla in får guide om ögonlappar.

Behöver du glasögon av någon form så hittar du våra glasögonguider här.

Uppdaterad 2022-12-25