Lazy eye (amblyopi) orsak, symptom, diagnos och behandling

Vi vill med denna guide försöka förklara på ett enkelt vis vad ett lazy eye är. Vad som orsakar att man får ett lazyeye samt hur detta kan diagnostiseras och behandlas. Vi bygger denna information på egna erfarenheter, intervjuer samt olika faktaportaler som vi hänvisar till i texten.

Lazyeye, amblyopi, latöga och svagsynt öga.

Dessa begrepp handlar om  samma synproblem, vi benämner det framöver främst som lazyeye eftersom det är det vanligaste uttrycket som används.

Ett lazyeye är ett ögonbesvär som innebär att man har suddigt eller reducerad syn som inte är möjlig att korrigera med glasögon, linser eller operation. Lazyeye och skelning är inte samma sak.

Ett lazyeye beror på att hjärnan fokuserar mer på ett öga än det andra.  Detta kan bero på långsynthet, skelningastigmatism eller någon annan störning på ögat. lazyeye amblyopiHjärnan ignorerar det sämre ögat vilket gör att syncellerna inte utvecklas som de ska under barnens första år. Hjärnan utvecklar helt enkelt inte förmåga att tolka synintrycket ifrån det sämre ögat. Då utvecklingen av synen sker under de första 10 åren av livet gäller det att sätta in behandling så tidigt som möjligt. Den kritiska period börjar vid födseln och slutar för det mesta någon gång mellan åldrarna 6 och 10. Om man inte diagnostiserar och behandlar inom denna kritiska period, kan hjärnan välja att ignorera det svaga ögat permanent och därigenom orsaka en livslång förlust av synen på den sidan. (källa: lazyeye.org)

Ofta korrigerar hjärnan och det bra ögat synen på ett sådant sätt att barnen inte märker att de har ett problem. Detta gör att problemen ofta inte upptäcks förrän man gör en synkontroll.I Europa drabbas ca 1% till 2% av befolkningen av lazyeye. I sällsynta fall, ignorerar hjärnan båda ögonen, eftersom båda ger suddiga bilder. Detta kan orsaka bestående blindhet på båda ögonen.

Utsikterna för att korrigera detta problem är goda om sjukdomen behandlas tidigt. Rätt behandling under den tidiga barndomen ger ofta nära normal syn i det drabbade ögat.

Även om prognosen för förbättring vid behandling av lazyeye för barn över 10 år är låg så tyder nya bevis för att utsikterna för lata ögat kan förbättras med snabb, lämplig behandling oavsett i vilken ålder diagnosen sker. Det har förekommit fall där tonåringar och även medelålders vuxna med lata öga har förbättrat sin syn i det svaga ögat.

Symptom och diagnos av Lazyeye

För att upptäcka ett lazyeye så kan man göra en enkel undersökning av  barnets synfunktion hemma. När barnet leker med någonting intressant som det håller i händerna och tittar på, så täck för ett öga åt gången. Gör detta utan att vidröra barnets ansikte. Lättast är att man för handen ovanifrån in framför barnets öga. Om barnet fortsätter att titta på leksaken med ögat som inte är förtäckt, fungerar synen i det ögat rätt bra. Om synen i ett öga skulle vara klart sämre än i det andra ögat, reagerar barnet genom att vända bort huvudet eller genom att knuffa fingrarna åt sidan för att åter kunna se med det bättre ögat.

Med större barn 5-10 år så kan man prova att leka syntest. Vår sons lazyeye upptäcktes inte förrän han var 8 år, läkaren säger att han måste ha fuskat sig förbi de synkontroller som han tidigare gjort. När vi provade att leka syntest så märkte man direkt att det var stor skillnad på ögonen. Klipp ut eller skriv ut bokstäver eller siffror på ett papper. Håll upp det på ett par meters avstånd och täck för ett öga åt gången. Man märker snabbt om det är stor skillnad på ögonen. Om man märker skillnad som inte tidigare varit känd  så ska man uppsöka hälsovården. Ögat utvecklas till barnen är 8-10 år och det är fram till dess som man kan sätta in behandling som kan förbättra synen väsentligt.

Det finns ett antal tester på nätet som kan ge en indikation för om någon har ett lazyeye. Dessa fungerar rätt bra om barnet är lite större. Ett som du kan skriva ut med figurer som barnen kan känna igen hittar du här: syntest

Följande symptom kan vara tecken på att ditt barn har ett lazyeye

  • Visar tecken på skelning
  • Lägger huvudet på sned för att se bättre
  • Kisar ofta, det kan vara ett tecken på att barnets ögon inte fokuserar på rätt sätt.
  • Konsekvent täcker eller stänger ena ögat. Detta kan bero på dubbelseende, vilket gör att barnet försöker eliminera problemet genom att blockera synen på ett öga. Omvänt, om en barnet motsätter sig att ha ett öga täcks men inte motsätter sig att ha det andra ögat täcks det kan vara ett tecken på att ena ögat inte ser bra.
  • Klagar på huvudvärk eller trötta ögon
  • Blundar med ett öga för att se bättre.

Om ni misstänker att ditt barn har kan ha ett lazy eyer så boka tid hos BVC, din barnläkare eller ögonläkare för att säkerställa en diagnos och få igång behandling.

Behandling av Lazyeye

Behandlingen av lazyeye består av olika åtgärder för att främja synintrycket från det lata ögat (lazyeye) och i motsvarande grad tillfälligt missgynna det ”friska” ögat. Det man försöker göra är att förmå barnet att använda båda ögonen lika mycket. Om det är en skelning som är tillräckligt stor så kan den också korrigeras kirurgiskt. Man flyttar då på infästningeBehandling lazyeyen i ögonen av en eller flera ögonmuskler.

Det första man gör är att försöka korrigera problemet med det dåliga ögat. Detta kan göras med glasögon, ögonövningar eller kirurgi. Sedan gäller det att sätta fart på utvecklingen av det svaga ögat. Den vanligaste behandlingen är att ha barnet får bära en ögonlapp över det starka ögat ett visst antal timmar varje dag. I många fall kommer läkaren rekommendera att ögonlappen först bärs hela dagen. Ditt barns framsteg kommer att övervakas med täta synundersökningar. När ditt barns syn har blivit normal, kan det behövas ögonlapp i mindre omfattning fram till omkring 10 års ålder. En större genomgång över var man kan köpa olika varianter av ögonlappar hittar du i vår avdelning >> ögonlapp. Som ett alternativ till ögonlapp kan vissa läkare använda ogenomskinlig kontaktlinser.

Gå gärna vidare till :

Startsidan

Sportglasögon för barn och vuxna

Skelning

Uppdaterad 2022-12-25