Vad beror skelning på?

Skelning

Om man skelar innebär det att man har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Skelning hos barn kan vara medfött eller uppstå senare. Orsaken är oftast okänd. Om man inte upptäcker skelning i tidga år så finns risk för bestående synproblem. Vuxna som skelar har oftast gjort det sedan de var barn, men skelningen har sällan orsakat besvär. I enstaka fall kan skelningen bero på sjukdom.

Skelning innebär att det ena ögat tittar snett i förhållande till det andra. Detta beror på att ögonmusklernas styrning inte fungerar som den ska. Vanligen använder den som skelar det ena ögat för att fixera blicken med medan det andra kan vara riktat utåt, inåt, uppåt eller nedåt.

Det är helt normalt att nyfödda barn skelar då och då de första månaderna eftersom synen inte är färdigutvecklad. Vid 3-4 månaders ålder börjar barnet kunna rikta ögonen åt samma håll. Om ditt lilla barn skelar hela tiden eller med enbart ett öga bör du kontakta din barnavårdcentral för en undersökning.

Det största problemet vid skelning är inte själva felställningen av ögonen utan att hjärnan kopplar bort och struntar i synintrycken från det skelande ögat (lazyeye). Detta leder till försämrad syn på det skelande ögat hos barn. Att skelningen är liten gör inte risken mindre.

Synen utvecklas under de första 8-10 åren av ens levnad. Hjärnans syncentrum, den s.k. synhjärnan, tar hand om synbilderna från ögonen och tränas. För att denna träning ska bli så bra som möjligt krävs att synhjärnan hela tiden ser en skarp bild från bägge ögonen. Om synen inte utvecklas normalt kan barnet få en bestående synnedsättning.

Skelning kan synas hela tiden, men den kan också synas bara ibland som till exempel vid trötthet, så kallad latent skelning. Skelningen kan även växla mellan ögonen.

Om ett barn som inte har skelat tidigare plötsligt börjar skela ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning eftersom det kan vara ett tecken på någon sjukdom.

Orsak

De flesta skelningar uppkommer i barndomen. När någon börjar skela i vuxen ålder kan det ha flera orsaker, som till exempel att personen tappar kontrollen över en latent skelning. Det kan ge besvär som dubbelseende, huvudvärk och ögontrötthet. Utlösande faktorer kan vara mycket arbete framför datorskärmar, stress eller liknande. I sådana fall måste skelningen oftast behandlas.

Orsaken till skelningen är oftast okänd. Skelningen kan vara ärftlig och därför är det viktigt att kontrollera syskon till barn som skelar. Ibland kan den bero på brytningsfel, till exempel översynthet, eller synnedsättning. I sällsynta fall är skelningen ett tecken på bakomliggande ögonsjukdom eller annan sjukdom. Förlamning i en eller flera av ögats yttre muskler kan också vara orsaken.

Orsaken till en skelning som uppstår i vuxen ålder kan vara att en eller flera ögonmuskler har drabbats av akut förlamning. I sällsynta fall kan muskelsjukdomar eller infektioner orsaka skelning.

Gå vidare till:

>>Diagnos vid skelning

>>Behandling av skelning

>>Startsidan

[banner-group name=”lajbansson-468″]