Vad innebär Lazy eye

Lazyeye, amblyopia, latöga och svagsynt öga.

Dessa begrepp handlar om  samma synproblem, vi benämner det framöver främst som lazyeye eftersom det är det vanligaste uttrycket som används.

Ett lazyeye beror på att hjärnan fokuserar mer på ett öga än det andra.  Detta kan bero på långsynthet, skelningastigmatism eller någon annan störning på ögat. Hjärnan ignorerar det sämre ögat vilket gör att syncellerna inte utvecklas som de ska under barnens första år. Hjärnan utvecklar helt enkelt inte förmåga att tolka synintrycket ifrån det sämre ögat. Då utvecklingen av synen sker under de första 10 åren av livet gäller det att sätta in behandling så tidigt som möjligt. Den kritiska period börjar vid födseln och slutar för det mesta någon gång mellan åldrarna 6 och 10. Om man inte diagnostiserar och behandlar inom denna kritiska period, kan hjärnan välja att ignorera det svaga ögat permanent och därigenom orsaka en livslång förlust av synen på den sidan.

Ofta korrigerar hjärnan och det bra ögat synen så bra att barnen inte märker att de har ett problem. Detta gör att problemen ofta inte upptäcks förrän man gör en synkontroll.

I Europa drabbas ca 1% till 2% av befolkningen av lazyeye. I sällsynta fall, ignorerar hjärnan båda ögonen, eftersom båda ger suddiga bilder. Detta kan orsaka bestående blindhet på båda ögonen.

Utsikterna är goda om sjukdomen behandlas tidigt. Rätt behandling under den tidiga barndomen ger ofta nära normal syn i det drabbade ögat.

Även om prognosen för förbättring vid behandling av lazyeye för barn över 10 år är låg så tyder nya bevis för att utsikterna för lata ögat kan förbättras med snabb, lämplig behandling oavsett i vilken ålder diagnosen sker. Det har förekommit fall där tonåringar och även medelålders vuxna med lata öga har förbättrat sin syn i det svaga ögat.

Läs mer på:

>Hur diagnostiseras ett lazyeye, symptom och test

>Hur behandlar man ett lazyeye

> Köpa ögonlapp

>>Åter till startsidan

[banner-group name=”text-extraoptical”]