Diagnos av lazyeye

Man kan göra en enkel undersökning av  barnets synfunktion hemma. När barnet leker med någonting intressant som det håller i händerna och tittar på så täcker man för ett öga åt gången. Man ska göra detta utan att vidröra barnets ansikte, lättast är att man för handen ovanifrån in framför barnets öga. Om barnet fortsätter att titta på leksaken med ögat som inte är förtäckt, fungerar synen i det ögat rätt bra. Om synen i ett öga skulle vara klart sämre än i det andra ögat, reagerar barnet genom att vända bort huvudet eller genom att knuffa fingrarna åt sidan för att åter kunna se med det bättre ögat.

Med större barn 5-10 år så kan man prova att leka syntest. Vår sons lazyeye upptäcktes inte förrän han var 8 år, läkaren säger att han måste ha fuskat sig förbi de synkontroller som han tidigare gjort. När vi provade att leka syntest så märkte man direkt att det var stor skillnad på ögonen. Klipp ut eller skriv ut bokstäver eller siffror på ett papper. Håll upp det på ett par meters avstånd och täck för ett öga åt gången. Man märker snabbt om det är stor skillnad på ögonen. Om man märker skillnad som inte tidigare varit känd  så ska man uppsöka hälsovården. Ögat utvecklas till barnen är 8-10 år och det är fram till dess som man kan sätta in behandling som kan förbättra synen väsentligt.

Det finns ett antal tester på nätet som kan ge en indikation för om någon har ett lazyeye. Dessa fungerar rätt bra om barnet är lite större.

Boka tid hos BVC, din barnläkare eller ögonläkare för att säkerställa en diagnos och få igång behandling om ditt barn har några av följande symptom:

  • Visar tecken på skelning
  • Lägger huvudet på sned för att se bättre
  • Kisar ofta, det kan vara ett tecken på att barnets ögon inte fokuserar på rätt sätt.
  • Konsekvent täcker eller stänger ena ögat. Detta kan bero på dubbelseende, vilket gör att barnet försöker eliminera problemet genom att blockera synen på ett öga. Omvänt, om en barnet motsätter sig att ha ett öga täcks men inte motsätter sig att ha det andra ögat täcks det kan vara ett tecken på att ena ögat inte ser bra.
  • Klagar på huvudvärk eller trötta ögon
  • Blundar med ett öga för att se bättre.

Läs mer på:

>>Behandling av lazyeye

>>Startmenyn

[banner-group name=”text-extraoptical”]