Skyddsglasögon med och utan styrka

Det är dumt att riskera synen för all framtid när det finns möjligheter att skydda ögonen och se bra hela livet genom att använda skyddsglasögon. Det är oerhört många som skadar sina ögon på arbete, hemma eller när de idrottar varje år. Experter säger att 90% av skadorna hade kunnat undvikas med bra skyddsglasögon.

Vad skiljer skyddsglasögon ifrån vanliga glasögon

Många arbetsplatser har krav på skyddsglasögon. Enligt gällande EU-direktiv måste dessa vara godkända och leva upp till den standard som krävs. Risk för mekanisk, kemisk eller påverkan genom skadlig strålning förekommer på många arbetsplatser. Specialanpassade glasögon är gjorda för att vara okrossbara och kan ha inbyggt skydd mot strålning, kemi eller skarpa ljus.

Vanliga glasögon är gjorda för att du ska se bra när du håller på med vanliga dagliga aktiviteter, inte för att skydda dina ögon. Får du gnistor, sågspån eller andra föremål i ansiktet, riskerar du att få trasiga glasögon och i värsta fall krossat glas och skärvor i ögonen. Därför bör man i utsatta miljöer satsa på certifierade skyddsglasögon istället.

Slipade skyddsglasögon med styrka

Många sätter ett par skyddsglasögon utan styrka utanpå sina vanliga glasögon vilket är ett sätt att lösa problemet på. Risken är dock att det inte blir särskilt bekvämt och risken är att skyddet inte blir optimalt.

Receptslipade skyddsglasögon tjänar två syften. Dels skyddar de ögonen i utsatta arbetsmiljöer, dels får den anställde samtidigt ett bra seende.

När du behöver skyddsglas i jobbet så är det arbetsgivarens ansvar att betala synundersökning och glasögon. När du har gjort en synundersökning så kan du ta med dig receptet och handla de glasögon som passar bäst i det stora utbud som numera finns på nätet.

Köp skyddsglasögon med eller utan styrka

Hos Extraoptical är alla skyddsglasögon CE-märkta och kan fås med styrka.

Även Titanoptik har skyddsglasögon med styrkafler tips kommer..